कपाशी

कपाशी वरील थ्रिप्सचा अट्याक कमी करण्यासाठी कोणती औषध फवारणी करावी व पाते गळ पण होत आहे