किडणशक

कापसवरती मवा कोकडा आहे

सध्या सगळीकडे फुलकिडे या किडीचा प्रादुर्भाव दिसत आहे , पाने अकस्तात, खालून lal- तपकिरी झालेले दिसतात. नियंत्रणासाठी बायो ३०३ @२० मिली प्रती दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

उल्ला औषध कोणत्या रोगासाठी काम करतात