सेंद्रीय बाजरी मार्गदर्शन

सेंद्रीय पद्धतीने बाजरी करायची आहे मार्गदर्शन करावे.

2 Likes

रब्बी ज्वारी सेंद्रीय पध्दतीने लागवड मशागत पीक व्यवस्थापन आंतरपिके बद्दल माहीती द्यावी.