रोग व्यवस्थापन

अर्ली सोयाबीन पिकात जास्त पाऊस मुळे शेंगा काळ्या पडू नाही म्हणून कोणते औषधा ची फवारणी करावी

1 Like

vormiwash

पावसाची उघडीप हा एकच पर्याय आहे , खर्च करून काही फायदा नाही.