हळद

हळदी पिकावर जोडल्या प्रमाणात करपा रोग आला आहे.
उपाय सांगा