कोकडा

मीरची पिकावरील कोकडा जास्तच आहे,कोकडा जाण्यासाठी काय फवारावे.