पपई शेंडा वाढ

शेंडा वाढ बंद झाली आहे कृपया उपाय सांगा

रमेश जी शेंडा कशाने तरी तुटलेला आहे , एकदा शेंडा तुटल्यावर वाढ शेंडा येत नाही.

kapas ke liye