उडिद व सोयाबीन किड रोग

उडिदला किड जाण्यासाठी फवारणी कोणती करावी

2 Likes