पांच वरशाची झाड बार आलेला नाही

जांभूळ,निंबु, चिंच,अंजीर,चिकू,फणस,सीताफळ,रामफळ,आंबा,लक्षमनफळ बार आलेला नाही बार फोडण्याकरिता उपाय सुचवा