करपा व बार न येणे

मिरची रोप वर करपा पडला उपाय सुचवा तसेच निंबाला ,जांभूळ व गोड चिंच ला बार येत नाही ,उपाय सुचवा