मिरची

मिरची कोकडा वर कोणती फवारणी करावी

रस शोषक किडीचे नियंत्रण करा.

मीरची बाबत चागले माहिती दया.

मिरची वर कोकडा रेाग हाय

गणपत जी या आधी फवारणी कुठली केली होती मिरची किती दिवसाची आहे