सिताफळ

1 महीना झाले सुपर गोल्डन सिताफळ लावणी करून तरी छाटनी विषयी मार्गदर्शन मिळावे.

सध्या छाटणी ची गरज नाही संतोष जी