मिरची साठी उपाय काय आहे

मिरची चे पान चुरमडल्या सारखे झाले आहे

2 Likes

बेनेव्हिया ची फवारणी करावी.