थरीपस

पाने अकसतात तेलकट झाल्या सारखी दिसतात पूर्ण झाड हळू हळू जात आहे