काय करावे

कोणता रोग आहे आणि कोणती खाते टाकावे

1 Like

गणेश जी अशी किती झाडे झालेली आहे शेतामध्ये किंवा किती पाने आहेत.

one plant