कोणती कीड आहे

या किडीसाठी कोणती फवारणी करावी

मित्र कीड आहे गणेश जी फवारणी ची आवश्यकता नाही