याची माहिती ऊसाची माहिती

ऊस लागण झाली आहे दहा दिवस झाले पाऊस चालू आहे काय करायचे