कांद्याचे रोप पिवळे पडुन खराब झाले काय कराले

कांद्याचे रोप पिवळे पडुन खराब झाले काय कराले