मिरचीला रोग

मिरचीला थिरपस आहे औषध काय घ्यावे

Kay rog ahi pan