పత్తి పంట వ్యాధి

దీనికి నివారణ చర్యలు తెలపండి సర్
పత్తి పంట

1 Like

హెర్బిసైడ్స్ బ్లీచ్ కారణంగా

ఆకుల రికవరీ కోసం అమైనో ఆమ్లం యొక్క ఉత్తమ కలయికను ఉపయోగించండి.