सोयाबीनला आळी साठी कुठल्या औषध मारावे

सोयाबीन पेरणी करून दोन महिने झाले आहेत शेंगा लागल्या आहेत काळी कुठली फवारणी करावी

कृपया सोयाबीन पिकाचा फोटो पाठवा

एथिऑन आणि सायपर मेथ्रीन असलेले संयुक्त कीटकनाशकाची @30 मिली प्रति दहा लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी त्या मुळे चक्री भुंगा ,पाने खाणारी अळी आणि उंट अळी च प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवणे शक्य होईल.