पेरू पिकाविषयी शेड्यूल्ड पाठवा सर

चार महिने झाले पेरू लागवड करून वाढीसाठी काय करावे.

दीड महिना झाला आहे