रोगावरील उपाय काय

मिरचीवर रोगाचा प्रदुभाव झाला आहे मार्गदर्शन करावे

3 Likes

meritol 25mi, natio , parfkt 20mi