1 वर्षं चे आंब्यावर कीड व अळीचा प्रादुर्भाव आहे कृपया उपाय सांगा

सोबत फोटो टाकत आहे तसेच आता कोणती खत मात्र द्यावी ते सांगावे

1 Like

कृपया फोटो टाका