फवारणी कोणती घ्यावी

आले पिकाला मर रोग लागन झाली आहे.

photo post kara