तुरीवर अळी पडली आहे कोणते ओशद मारावे

[ffff00]██───▐█▀█▌██── ██───▐█…█▌██── ██▄▄█▐█▄█▌██▄▄

फोटो पाठवा.