कापास

कपाशी वर पाने कोकडा सारखी झाली आहे कोणते औषध फवारणी करावी ते सांगा

कापूस पिकावर सध्या रसशोषण किडीचा प्रादुर्भाव दिसत आहे.
मावा व तुडतुडे किडीसाठी शेतात एकरी @२० पिवळे चिकट सापळे प्रस्थापीथ करावे.
जर किडीने आर्थिक नुकसानीची पातळी ( २ तुडतुडे व ५ मावा/पान) ओलांडली असेल तर खालीलप्रमाणे नियोजन करावे.
पहिली फवारणीमध्ये इमिडाक्लोप्रीड १७. ८% एस एल ( टाटा मिडा, कॉन्फिडर) हे कीटकनाशक वापरणे टाळावे. इतर पर्यायी किटकनाशकाचा वापर करावा.

मावा व तुडतुडे किडीच्या प्रभावी नियंत्रण करिता डायमीथोएट ३०% ईसी (रोगर, टाफगोर) @ २० मिली किंवा थायमेंथोक्झाम २५% @५ ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

1 Like