कांदा रोप पिवळे पिवळे पडणे

१८ दिवसांचे कांदा रोप पिवळे पडून शेंडे करपत आहेत.

कांदा पिकांवर जांभळा करपा व पीळ पडणे ( ट्वीस्टर) ब्लाईट रोगाची लक्षणे आढळतात. सोबत फुलकिडे रसशोषक किडीची लक्षणे दिसतात.

करपा रोगाच्या नियंत्रणकरिता कब्रियो टॉप (Metiram 55% + Pyraclostrobin 5% WG)१० ग्रॅम किंवा बोनस (tebuconazole 38.9% SC)@१० मिली + फिप्रोनील ५% @४० मिली + इसबिओन @४० मिली/१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.

गरज पडल्यास पुन्हा फवारणीचे नियोजन करावी.
फवारणीमध्ये अधून मधून सूक्ष्म अन्नद्व्य्रे मिसळून फवारणी केल्यास दुहेरी फायदा होतो.

सड असलेल्या ठिकाणी ट्रायकोड्रामा व्हीरीडी @२ किलो + कुजलेले शेणखत @१०० किलो एकत्रित करून मातीत मिसळून द्यावे.