कपास

कपास 12 जून ची लागवड आहे पहिले खत कोणते द्यावे

खत व्यवस्थापन करिता फार्मप्रीसाइज मधील खतांचे caluculator चा वापर करावे. तंतोतंत खताची मात्रा काढून मिळेल.