किड लागला आहे काय केले पाहिजेत

दोन महिन्यांची मका आहे पानें कतरत आहे काय करावे

आता या अवस्थेतील कीड नियंत्रण करणे कठीण आहे.
खलीलप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात:
अमेरिकन लष्करी अळी प्रादुर्भाव झालेलें आहेत .
प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणत झालेला आहे या अवस्थेत नियंत्रण मिळणे कठीण आहे. पीक लागवडीनंतर १५-२० दिवसांनी फवारणी केल्यास वेळेवर नियंत्रण मिळवता येते.

फवारणी करताना द्रावण पोन्ग्यात जाने गरजेचे आहे.

उपाययोजना

शेतात एकरी एक प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा तसेच कामगंध सापळे @२०/एकरी लावण्याची सोय करावी.

जर किडीच्या संख्येने आर्थिक नुकसानीची पातळी ओलांडली (१० % नुकसान )असेल तर खालील कोणत्याही एका कीटकनाशक ची फवारणी करावी.

१ ) क्लोरोपायरीफॉस ५० % + सायपर मेथ्रीन ५ % EC (हमला, डबल स्टार ,कोरंडा ५०५ )@३० मिली

२ ) क्लोरोअंँट्रानीलीप्रोल ९.3 %+ लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ४.६ % ZC (अॅँप्लीगो )@१० मिली

  1. इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@५ ग्रॅम + क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली. किंवा डेलीगेट (स्पिनेटोरम 11.7% SC)@५ मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.