टोमॅटो फुटवा व काळोखी

सर 15 दिवसांचा प्लाॅट आहे. फुटवा आणि काळोखी कमी वाटते आहे. ड्रिपने काय ऍप्लीकेशन द्यावे व फवारणी कोणती घ्यावी.‌ मागील फवारणी इमामेक्टीन बेन्जो + मर्जर+इसाबियान मागील आळवणी व्हॅल्युयम फ्लॅक्शी+13.40.13+इसाबियान अशी झाली आहे

सुरुवातीच्या अवस्थेत जास्तीत जीवाणूस्लरीचा वापर करावा.

१) जीवाणूस्लरीत जीवामृत@२०० लिटर/एकर क्षेत्रासाठी सोडावे.
२) मायकोरायझा @५०० ग्रॅम /२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबकद्वारे आळवणी घालावी.
३) १२:६१:०० @५ किलो+ हुमिक असिड (५०० ग्रॅम)/२०० लिटर पाण्यात मिसळून ठिबकद्वारे आळवणी घालावी.
४) एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यव्स्थापनावर भर द्यावा.