या कांद्याच्या साईज ला काय भाव मिळू शकेल

या कांद्याच्या साईज ला काय भाव मिळू शकेल

सध्या कांद्याचे दर नरमलेले आहेत.