रोग

बहुस्तरिय प्लॉट मध्ये केळी वरतांबेरा सारखे डाग आहेत. कृपया, जैविक उपाय सुचवा

प्लॉट मधील फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.