जांभूळ यावर किड

कोणती किड आहे यावर करावे जांभूळ यावर किड

फोटो ब्लर आलेला आहे. फोटोतील कीड स्पष्ट दिसत नाही. कृपया पुन्हा फोटो अपलोड करा.