गहू पिकात खोडमाशी

गहु पिकात खोडमाशी उपाय काय करावे

गव्हाच्या सुरुवातीला (फुटवे) फुटण्याची अवस्थेत खोड माशीची लक्षणे दिसतात.
खोड माशी /खोड कीडमुळे गव्हाचा मध्य भागातील शेंडा सहज उपसून येतो.

उपाययोजना:
१) सध्या पीक उगवणी ते फुटवे निघण्याचा अवस्थेत दिसत आहे प्रतिबंधक उपाय म्हणून ५% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.
२) किडीने आर्थिक नुकसान संकेत पातळी ओलांडली असल्यास (१०% प्रादुर्भाव) तर इमामेक्टीन बेनझोइट ५ %SG (स्टारक्लेम, प्रोक्लेम, मिसाईल )@१० ग्रॅम किंवा क्लोरोपायरीफॉस २० % EC @३० मिली/१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
३) सध्या ढगाळ वातावरणमुळे नंतरच्या काळात तांबेरा रोगाची लक्षणे आढळू शकतात त्याकरिता मॅन्कोझेब 75% WP (एम-४५)@ ४० ग्रॅम/१५ लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करू शकता.(वरील किटकनाशक सोबत मिश्रण फवारणी करता येईल).