25 दिवसाचा गहू आहे

गव्हाचे पाने पिवळी पडून वाळत आहे ,v कोंभ जळत आहे

1 Like

माहिती देण्यात आलेली आहे.