काय करावे लागेल

WOTR_1595653320488|250X500 कोणती फवारणी करावी
कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती