पाने असे वोन्याचे कारन सांगा

पाने असे वोन्याचे कारनं सांगा

1 Like

करपा येने