कीड

या साठी कोणती फवारणी करावी

मावा कीड आहे.
नियंत्रणासाठी उपाययोजना

२) शेतात एकरी @५० पिवळे चिकट सापळे प्रस्थापीथ करावे.
३) ५% निंबोळी अर्काची फवारणी करावी.
४) (व्हर्टिसिलियम) लेकॅनिसिलियम लेकॅनी @५० मिली/१०लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी
५) रस शोषक किडीने आर्थिक नुकसानची पातळी ओलांडल्यास (५मावा/पान) तर खालीलशिफारसी प्रमाणे फवारणी करावी.
६) फ्लोनिकमाईड ५०% (उलाला) @५ ग्रॅम किंवा थायमेंथॉक्झाम २५%(अॅक्ट्रा) @५ ग्रॅम किंवा डायमेथोएट ३०%(रोगर) @३० मिली किंवा असिफेट ७५% एसपी (असाटाफ)@ २० ग्रॅम/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.