पाने किड

पाणी पानाला कीड व बुरशी लागल्यासारखं ह्वायलेत

कीड व रोगांमुळे नाही पानावर स्कोर्चींग आलेली आहे. काही दिवसातच कमी होईल.