पपईवर पडलेला आहे

आर्मी पपई आहे

पिठ्या ढेकुण नियंत्रण

१) जैविक कीड व्यवस्थापणात (व्हर्टिसिलियम) लेकॅनिसिलियम लेकॅनी @ मिली/लिटर याप्रमाणे मिश्रण करून फवारणी करावी.
२) निंबोळी अर्क @ ३० मिली + निरमा पावडर १० ग्रॅम /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
३) रासायनिक किटकनाशके फवारणी करताना काढणीला आलेली फळे काढून ठेवावे.
४) पिठ्या ढेकुण किडीच्या प्रभावी नियंत्रण करिता बुप्रोफेझीन २५% एसी (जावा, फ्लोटीस) @ ३० मिली किंवा प्रोफेनोफोस ५०% ईसी( क्युराक्रोन, प्रोफेक्स सुपर) @ ३० मिली /१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी