मोसंबी वरती करपा आला आहे

मोसंबीच्या फळावर्ती पांढरे डाग v ब्रं जलाया सारखे वाटत आहे

पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.

फोटो ऑप्शन ओपन होत नहीं