फुले किमया

सोयाबीन फुले किमया कितव्या दिवशी चांगली दिसते

6 व्या दिवसापासून तुरळीक ठिकाणी दिसते. ७-८ दिवसानंतर संपूर्ण शेतात रोपे दिसू लागतात.