कापूस पान पांढरे पणा

दिनांक 15 6 2023 कापसाची लागवड वकेली आहे त्यावर पनांनवर पांढरे पणा व तेज नसने

पिकांचे फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.