उपाय काय करावं

उपाय काय करावं

फोटो स्पष्ठ दिसत नाही. कृपया फोटो अपलोड करा त्यानुसार मार्गदर्शन केले जाईल.