पेरू

पेरूच्या झाडाच्या बुंध्याला पीठ पडत आहे उपाय सांगा वा

खोड किडीची लक्षणे आहे.
नियंत्रण करिता उपाय
१) वाळलेल्या फांद्या काढून नष्ट कराव्यात.
२) बागेतील खोड किडीचे भुंगेरे मोठ्या- प्रमाणात पकडण्यासाठी @१ प्रकाश सापळ्यांचा वापर करावा.
३) लक्षणे दिसत असलेया झाडांच्या खोडामध्ये सरळ लांब तार टाकून फिरवावे त्यामुळे किडीची अळी अवस्था मरतील.
४) इंजेक्शन मध्ये १० मिली डेसीस घेऊन खोडात टाकावे व बाहेरून चिखलाच्या सहायाने खोड बंद करावीत.
५) क्लोरोपायरीफॉस १० मिली इंजेक्शन मध्ये घेऊन वरीलप्रमाणे बंद करावे.