आंबाचे पानावरही कोणती आडी

आंबाचे पानावरही कोणती आडी

इंग्रजी भाषेत कॉमन क्रो म्हणतात. ही किड आंबे पिकावरील प्रमुख कीड नाही.
नियंत्रणाची आवश्यकता नाही.