•••

Limbu Che Pani khana ri hey Ali Kunti aahe

लिंबू वरील पाने खाणारी अळी आहे.
नियंत्रण करिता अळ्या हाताने वेचून नष्ठ करावे.
किडीने आर्थिकनुकसानीची पातळी ओलांडली असेल तर शिफारश केलेलं किटकनाशक क्लोरोपायरीफॉस २०% @४० मिली/१० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.