कोणता कीड आहे?

हिरवा वाटाणा

किडीचे नाव शेंगा पोखरणारी (मारुका) आहे.