मिरची पाने अकडली आहेत उपाय सागा

मिरची पाने आकडली आहेत त्यावर औषध काय आहे